Veilig, wendbaar en comfortabel

5 wielen van Quingo scootmobielen

Opletten bij aanvragen scootmobiel

Aanvragen bij de gemeente

Waarschijnlijk zoekt u op ‘aanvragen scootmobiel’, omdat u een scootmobiel wilt gaan aanvragen bij de gemeente. Logisch dat u zich informeert, want de aanschaf van een scootmobiel IS een grote uitgave. Helaas zijn de regels voor hulpmiddelen de laatste jaren een stuk strenger geworden.

Aanvragen scootmobiel en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Aanvragen ScootmobielSchiet uw eigen mobiliteit tekort en kunt u zich zonder hulpmiddelen niet meer zelfstandig verplaatsen, dan staat de optie ‘aanvragen scootmobiel’ bij uw gemeente altijd voor u open. Uw aanvraag wordt beoordeeld in het licht van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Op grond van de WMO is de gemeente verplicht ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Wordt op basis van de wet geoordeeld, dat u recht heeft op subsidiëring, dan wordt deze verstrekt in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb).

Indicatie en inkomenstoets bij aanvragen scootmobiel

Voordat de gemeente bepaalt of aan u een voorziening in natura of een PGB wordt verstrekt, moet u eerst een indicatie krijgen. Zo zal bij het aanvragen scootmobiel moeten worden vastgesteld of scootmobiel vervoer voor u noodzakelijk is. Ook is er een inkomenstoets. Zijn uw inkomsten laag, dan springt de gemeente bij met een hogere vergoeding. Naarmate u over meer eigen inkomsten beschikt, zult u aan de voorziening moeten meebetalen in de vorm van een (hogere) eigen bijdrage.

PGB of verstrekking in natura

Belangrijk bij het aanvragen scootmobiel is de keuze tussen verstrekking in natura of subsidiëring in de vorm van het PGB. Kiest u voor verstrekking in natura, dan schaft de gemeente naar eigen keuze een scootmobiel voor u aan. Bij subsidiëring in de vorm van een PGB kiest u zelf. In beide gevallen geldt, dat u mogelijk zult moeten bijbetalen in de vorm van een eigen bijdrage.

Resultaat aanvragen scootmobiel is vaak een instabiele 3-wieler

Helaas kent de subsidiëring van scootmobielen door de gemeente vaak nog andere beperkingen. In de meeste gevallen wordt enkel de verstrekking van een 3-wielig model gesubsidieerd. Bovendien mag de scootmobiel niet opvouwbaar zijn. U loopt met een 3-wielige scootmobiel het risico van instabiliteit, wordt gehinderd door een lage snelheid en beperkt door een kleine actieradius.

Als leverancier van stabiele 5-wielige scootmobielen raadt Quingo scootmobielen de aanschaf van een dergelijke 3-wieler dan ook sterk af. Beschikt u financieel gesproken over enige ruimte om de belangen tegen elkaar af te wegen, dan bevelen wij onze veilige en stabiele Quingo modellen van harte aan.

Wilt u graag een veilige en stabiele scootmobiel aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op voor een overzichtelijke brochure of proefrit in uw eigen omgeving en bel 0800 – 2020 of vul het online contactformulier in op quingo.nl