Veilig, wendbaar en comfortabel

5 wielen van Quingo scootmobielen

mobiliteitsbehoud-ouderen-toekomst-belangrijk-alternatieven-infrastructuur-technologie-gezondheid

Scootmobiel rijden bevordert mobiliteit ouderen en voorkomt eenzaamheid, depressies en voortijdig overlijden.

Mobiel blijven is voor ouderen ontzettend belangrijk! Het zorgt voor bewegingsvrijheid, een sociaal leven en betere gezondheid. Of u nu als oudere auto rijdt, een scootmobiel of (elektrische) fiets.

Amerikaans onderzoek rijgedrag en 65-plusser

Zolang ouderen mobiel blijven, kunnen zij deelnemen aan het maatschappelijke leven. Het grote pluspunt daarvan is het een positief effect heeft op hun geestelijke en lichamelijke welzijn. Dit blijkt uit een Amerikaans onderzoek naar het rijgedrag van 4.300 ouderen boven de 65 jaar. Want, mobiliteit zorgt ervoor dat ouderen maatschappelijk betrokken blijven. Niet alleen verkeren zij daardoor in een betere gezondheid. Ook kennen zij een lager sterfrisico, hebben minder last van depressies, dementie en andere cognitieve stoornissen.

Mobiliteit Nederlandse ouderen

Dag in dag uit thuisblijven maakt ouderen passief. Maar, dat niet alleen. Ook versterkt het gevoelens van angst en depressie. Actief blijven is belangrijk. Het draagt bij aan de levensvreugde en gezondheid van ouderen. Dit zei prof. dr. Dick de Waard enige tijd terug. Hij is hoogleraar Verkeerspsychologie en Mobiliteitsbehoud aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Welke klachten ervaren ouderen in het verkeer?

Oudere weggebruikers als automobilisten, fietsers en bestuurders scootmobielen kunnen met het ouder worden diverse klachten ervaren als zij deelnemen aan het verkeer. Zo vermindert het gezichtsvermogen. Dat kan u onzeker maken tijdens deelname aan het verkeer. Datzelfde geldt ook voor het gehoor. Die neemt ook af met het klimmen der jaren.

Hoe mobiliteit ouderen verhogen?

De Waard komt met diverse oplossingen om ouderen langer mobiel te houden.

– Optimalisatie infrastructuur

Enkele voorbeelden van infrastructurele verbeteringen zijn volgens De Waard het creëren van bijvoorbeeld ruimte tussen het fietspad en de weg, het ophogen van het kruisende wegvak, betere zichtbaarheid van stoepranden en objecten en/of het verwijderen van fietspaaltjes.

-Technologische ondersteuning op of in het voertuig

De Waard wijst erop dat ouderen moeite hebben met linksaf slaan. Door bijvoorbeeld navigatiesystemen dusdanig te programmeren dat ouderen op moeilijke kruispunten het advies krijgen 3 keer rechtsaf te slaan en niet in 1 keer linksaf. Ook kan het helpen als het navigatiesysteem zegt: sla rechtsaf na het benzinetankstation in plaats van over 300 meter. Dat is erg abstract.

– Kijken naar vervoersalternatieven

Ook zoeken naar vervoersalternatieven wanneer bijvoorbeeld autorijden moeilijker gaat. In de grote steden kan dat het openbaar vervoer zijn en in meer landelijke gebieden de auto vervangen door een scootmobiel of (elektrische) fiets. Ook de opmars van automatisch rijden kan daar in de toekomst een rol in spelen. Waarbij ouderen van deur-tot-deur kunnen rijden in een warm vervoersmiddel en niet hoeven wachten op een busstation of treinperron.

Kortom, om de mobiliteit van ouderen te bevorderen zijn er verschillende opties. Daarbij is het goed daarover nu alvast na te denken en er rekening mee te houden. Zowel door degenen die zich bezighouden met de infrastructuur, ontwikkelaars van technologische snufjes alsook ouderen zelf. Door na te gaan welk vervoermiddel nog geschikt is. Immers, de groep ouderen groeit snel. Begin 2015 telde Nederland 3 miljoen 65-plussers, waarvan 0.7 miljoen 80-plussers. Dit aantal stijgt de komende jaren. Naar verwachting leven er in 2040 4.7 miljoen 65-plussers in Nederland (26% van de totale bevolking), waaronder 2 miljoen 80-plussers, aldus het CBS. Dus stilstaan bij de mobiliteit van ouderen is zeker relevant.

Hoe belangrijk is mobiel blijven voor u? En wat doet u om uw mobiliteit te bevorderen? Rijdt u nog auto? Bent u overgestapt op een scootmobiel? Brommobiel? Geef u mening en/of deel uw ervaringen.

Chat openen
1
Chat met een medewerker
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?