Veilig, wendbaar en comfortabel

5 wielen van Quingo scootmobielen

cbs-cijfers-2015-verkeersdoden-scootmobiel

Volgens CBS-cijfers nam het aantal verkeersdoden onder mannelijke scootmobielrijders in 2015 toe. Ook steeg het aantal verkeersslachtoffers boven de 80 jaar.

Stijging aantal verkeersdoden in 2015

Dat het aantal verkeersslachtoffers onder senioren zou toenemen was vooraf verwacht. Onder andere vanwege de vergrijzing. Toch blijkt nu dat dit aantal verhoudingsgewijs hoger is. In totaal vielen er 621 verkeersdoden in 2015. Dit is 9% meer dan in 2014. Toen lag het aantal op 570 dodelijke verkeersslachtoffers.

Mannelijke automobilisten en scootmobielrijders

De stijging in 2015 zit vooral bij de mannelijke autobestuurders. Het aantal dodelijke slachtoffers steeg van 104 in 2014 naar 146 in 2015. Het aantal vrouwelijke autobestuurders dat verongelukte daalde van 44 naar 31.

Ook waren er in 2015 meer oudere mannelijke scootmobielrijders betrokken bij dodelijke ongelukken, namelijk: 36. In 2014 waren dat er 21. Het aantal vrouwelijke bestuurders dat overleed na een ongeluk in een scootmobiel is veel lager: 5 in 2015 en 6 in 2014.

Verkeersdoden onder 80-plussers

Uit de CBS-cijfers komt eveneens naar voren dat er veel ouderen omkomen in het verkeer. Met name onder de 80-plussers is het aantal verkeersdoden de afgelopen jaren toegenomen. In 2015 kwamen er in totaal 119 (89 mannen en 30 vrouwen) 80-plussers om. Het totale aantal bedroeg in 2010 nog 94. Echter, er zijn nu ook meer 80-plussers dan 5 jaar geleden, maar die toename minder groot dan die van het aantal verkeersdoden. Hiervan zaten er vier op de tien op de fiets. Ruim een kwart zat in een auto en twee op de tien reed in een scootmobiel.

Ouderen hoger risico

In een reactie op de website Ouderenjournaal wijst seniorenorganisatie ANBO erop dat ouderen vaak veel verkeerservaring hebben, een beheerste rijstijl en niet meer ongelukken veroorzaken dan andere verkeersdeelnemers. Echter, ouderen zijn volgens de seniorenorganisatie fysiek wel kwetsbaarder. Zo laten ongevalscijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) zien dat ouderen een verhoogd overlijdensrisico in het verkeer hebben, zeker vanaf 75-jarige leeftijd.

Verhogen verkeersveiligheid

ANBO stelt voorts dat mobiliteit voor ouderen zeer belangrijk is en benadrukt het belang van lokaal beleid gericht op de openbare ruimte. Ongeacht hoe senioren zich verplaatsen: te voet, per fiets, e-bike of scootmobiel. De stoep en straat moeten goed en veilig zijn ingericht, aldus de seniorenorganisatie. Met het programma ‘Blijf Veilig Mobiel’ – opgezet door ANBO – draagt het daar aan bij.

Verder hebben ANBO, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en verzekeraars eind 2015 de Safety Deal Oudere automobilisten getekend. Hiermee willen de betrokken partijen ouderen in het verkeer beter wapenen als het gaat om verkeersveiligheid.

De SWOV stelt dat naast aanpassingen aan de infrastructuur en goede technische systemen in het voertuig, ook educatie en voorlichting voor ouderen van belang zijn om zo lang mogelijk veilig mobiel te kunnen blijven.

Illustratie: Centraal Bureau Statistiek 

Chat openen
1
Chat met een medewerker
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?