Veilig, wendbaar en comfortabel

5 wielen van Quingo scootmobielen

rechtsaf-bij-rood-verkeerslicht-toegestaan-scootmobielen-onderbord-uitzondering

Verkeersregel: rechtsaf door rood voor bestuurders van scootmobielen.

Door rood rijden mag toch niet? Inderdaad, dat is de algemene verkeersregel. Maar, rechtsaf door rood is soms wel toegestaan. Ook voor bestuurders van scootmobielen. De verkeersregels.

Functie rood, groen en oranje verkeerslicht

Verkeerslichten zijn bedoeld om het verkeer vlot een veilig te laten verlopen op kruispunten. Staat het licht op groen dan mag u doorrijden en rood betekent stoppen. Voor oranje geldt: stoppen als het mogelijk is.  Deze regels gelden altijd en overal. Behalve wanneer (onder)borden, tekens of aanwijzingen van bevoegde ambtenaren anders aangeven.

Rechtsaf door rood voor scootmobielen

Door een rood verkeerslicht rijden, is gevaarlijk. Dat leren we in Nederland eigenlijk al van jongs af aan. Echter? Op sommige kruisingen is het erg verleidelijk om door rood te rijden als fietser, bromfietser en bestuurder van een scootmobiel als u rechtsaf wilt slaan. En wist u dat dit in bepaalde situaties ook wettelijk is toegestaan?

Er zijn bepaalde kruispunten waarbij onder een (fiets)stoplicht een onderbord is geplaatst. Daarop staat dan: ‘Rechtsaf voor (brom)fietsers vrij’. Dit betekent dat het oranje of rode verkeerslicht niet geldt voor rechts afslaande (brom)fietsers. En ook een bestuurder van een gehandicaptenvoertuig, waaronder een scootmobiel valt, die mag hier door rood rijden als hij/zij rechtsaf slaat. Overigens moet u wel al het andere verkeer dat zich op de kruisende weg bevindt voor laten gaan.

Sinds eind 1999 kan de tekst op een onderbord bij een verkeerslicht ook luiden: ‘Rechtsaf voor fietsers vrij’. In dit geval geldt het bord alleen voor fietsers, snorfietsers en gehandicaptenvoertuigen zonder motor.

Waarom is rechtsaf door rood toegestaan?

De verkeersregel om rechtsaf door rood te rijden als fietser en bromfietsers op verschillende kruisingen is al sinds de jaren negentig vorige eeuw van kracht. En deze regel geldt niet alleen in Nederland, maar wordt ook in andere landen waaronder België en Frankrijk toegepast. De maatregel is bedoeld om de reistijd en het aantal keren onnodig stoppen voor fietsers te verminderen, en op die manier fietsen aantrekkelijker te maken.

Chat openen
1
Chat met een medewerker
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?