Veilig, wendbaar en comfortabel

5 wielen van Quingo scootmobielen

scootmobiel-bestuurder-rotonde-voorrang-regels-verkeer

Wat zijn de regels voor een scootmobielrijder op een rotonde binnen en buiten de bebouwde kom?

Nederland telt diverse soorten rotondes. De ene keer moet u als scootmobielbestuurder voorrang krijgen en de andere keer verlenen. De richtlijnen voor een rotonde rijden met uw scootmobiel.

Toename aantal rotondes

De laatste jaren krijgt Nederland steeds meer rotondes. Dit zijn gelijkvloerse kruispunten met in het midden een soort rond eilandje. Doel ervan is om de verkeersdoorstroming te bevorderen en gevaarlijke verkeerssituaties tegengaan. Doordat er steeds meer rotondes komen, vragen velen zich af hoe de voorrangsregels zijn. Want, die regels zijn niet overal hetzelfde. Hieronder een overzicht van de richtlijnen als u met uw scootmobiel een rotonde neemt. Binnen en buiten de bebouwde kom, maar ook wat te doen wanneer u op de rijbaan of op het fietspad rijdt.

Rotonde met fietspad binnen de bebouwde kom

Heeft de rotonde een apart fietspad of -strook? Kies als bestuurder van de scootmobiel dan bij voorkeur voor het fietspad. Of u op het fietspad bij een rotonde binnen de bebouwde kom voorrang heeft, kunt u zien aan de voorrangsborden en verkeerstekens op de weg, zoals haaientanden. Bijvoorbeeld in de provincie Drenthe hebben gebruikers van het fietspad geen voorrang op de andere weggebruikers! Dit betekent dat u als scootmobilist voorrang moet verlenen aan zowel het verkeer dat de rotonde wil oprijden, als verkeer dat de rotonde wil verlaten.

Rotonde zonder fietspad binnen de bebouwde kom

Er zijn plaatsen waar de rotondes binnen de bebouwde kom geen apart fietspad hebben. Als scootmobilist rijdt u dan op de rijbaan. Volgt u de verkeersregels voor fietsers? Dan heeft u voorrang op afslaand verkeer.

Rotondes buiten de bebouwde kom

Rotondes buiten de bebouwde kom hebben altijd een apart fietspad. Voor uw eigen veiligheid is het dan doorgaans beter om met uw scootmobiel op het fietspad te rijden. Op het fietspad rijdt u als de scootmobilist dan ‘buiten de voorrang’. Dit betekent dat bestuurders die de rotonde oprijden én bestuurders die de rotonde verlaten, voorrang hebben. Ofwel: die gaan voor. Let eveneens goed op de voorrangsborden en haaientanden, want die laten duidelijk zien wie voorrang heeft.

Nadert u een rotonde met uw scootmobiel?

Wanneer u een rotonde nadert met uw scootmobiel, kies dan altijd voor de meest veilige optie. Rijd langzaam en bestudeer de verkeersborden en wegmarkeringen. Rijden er auto, brommers en dergelijke? Zoek dan oogcontact met die andere weggebruikers en laat merken dat u ze gezien heeft. Weet u niet zeker wie er voorrang heeft? Geef dan de andere weggebruiker liever voorrang.

Wilt u uw verkeerskennis graag opfrissen? Zelfverzekerder deelnemen aan het verkeer met uw scootmobiel? Geef u dan op voor een scootmobielcursus. Die worden her en der in het land georganiseerd.

Meldpunt Veilig Verkeer

Komt u een gevaarlijke of risicovolle verkeerssituatie tegen als scootmobielrijder? Meld het dan bij: www.meldpuntveiligverkeer.nl.

Vindt u rotondes rijden met uw scootmobiel ook best lastig? Uw ervaringen lezen wij graag. Heeft u een vraag over bepaalde verkeersregels en/of het gebruik van uw scootmobiel? Stel uw vraag dan gerust.