Veilig, wendbaar en comfortabel

5 wielen van Quingo scootmobielen
Regels aansprakelijkheid bij scootmobiel ongeluk door schade aan de weg

Krijgt u een eenzijdig scootmobiel ongeluk door een putdeksel die los zit? Of een gat in de weg? Dan kan de wegbeheerder aansprakelijk zijn. De regels en hoe u de schade claimt!

De wegbeheerder en onderhoud weg

De beheerder van de wegen zijn doorgaans de gemeente, Rijkswaterstaat, het Waterschap en de Provincie. Dat betekent dus dat zij verantwoordelijk zijn voor onder andere de aanleg en het onderhoud van de weg en de weguitrusting als verkeersdrempels, vluchtheuvels, verlichtingsmasten en dergelijke. Als een weg niet adequaat is onderhouden kan dat tot een scootmobiel ongeluk leiden. Bijvoorbeeld dat u kantelt vanwege een diepe kuil in het wegdek of een loszittende putdeksel.

Regels aansprakelijkheid wegbeheerder bij scootmobiel ongeluk

In het algemeen geldt dat een wegbeheerder aansprakelijk is voor letselschade door bijvoorbeeld een eenzijdig scootmobiel ongeluk mits het ongeval is veroorzaakt door de gebrekkige toestand van de openbare weg.

Zo moet de wegbeheerder ervoor zorgen dat de weg dusdanig is onderhouden en ingericht dat het geen gevaar oplevert voor de weggebruikers . Dus wanneer de wegbeheerder op de hoogte is van een gevaarlijke situatie en wordt daar niets aan gedaan? Dan kan de wegbeheerder aansprakelijk zijn voor de schade. Een wegdek dat beschadigd is, moet gerepareerd worden. Gebeurt dat niet? En ontstaat er een onveilige situatie met een scootmobiel ongeval tot gevolg? Dan kunt u de wegbeheerder daarop aanspreken.

De wegbeheerder kan eveneens aansprakelijk zijn wanneer de weg zelf wel in goede staat verkeert, maar er niet wordt opgetreden nadat een gevaarlijke situatie is ontstaan. Bijvoorbeeld een vrachtwagen die over een fiets- of voetpad is gereden waardoor de weg verzakt is. Krijgt u kort nadat de verzakking in het pad is ontstaan een ongeluk met uw scootmobiel? Dan kan het zo zijn dat de wegbeheerder niet aansprakelijk is, omdat er te weinig tijd was om het gevaar te herstellen dan wel waarschuwingsborden of iets dergelijke te plaatsen. Ook speelt mee dat niet van de wegbeheerder kan worden verwacht dat deze 24×7 alle wegen controleert.

Daarnaast moet u als weggebruiker ofwel scootmobielbestuurder er ook rekening mee houden dat het wegdek niet steeds in perfecte staat verkeert. Ook kunnen niet aan elke weg dezelfde eisen worden gesteld. Bijvoorbeeld een fietspad stelt andere eisen dan een zandpad.

Ook is de wegbeheerder niet (of deels) aansprakelijk als kan worden aangetoond dat het scootmobiel ongeluk door uw eigen rijdgedrag is veroorzaakt. Bijvoorbeeld door te hard te rijden.

Kortom, in hoeverre u een wegbeheerder verantwoordelijk kunt stellen voor een scootmobiel ongeluk is best moeilijk in te schatten. Vermoedt u dat een ongeval te wijten is aan een slecht wegdek? Dan zijn er een aantal stappen die u moet nemen.

Hoe de wegbeheerder aansprakelijk stellen

Is de wegbeheerder volgens u verantwoordelijk voor uw scootmobiel ongeluk? Dan moet u dit schriftelijk bij de wegbeheerder melden. Wie de wegbeheerder is kunt u via deze website van Rijkswaterstaat terugvinden.

Lees ookSchade claimen na een scootmobiel-ongeluk? Zo pakt u dat aan!

Andere zaken die u moet doen, zijn onder andere: bewijzen wat het gebrek aan de weg inhield; de toedracht van het ongeluk en de schade die u heeft opgelopen. Ook is het goed om foto’s te maken na het ongeluk en gegevens van getuigen verzamelen. Want, om de wegbeheerder aansprakelijk te stellen voor uw scootmobiel ongeluk en om de schade te claimen moet u dit onderbouwen met bewijzen.

Heeft u ervaring met het aansprakelijk stellen van de wegbeheerder voor een scootmobiel ongeluk? Uw reactie en tips lezen wij graag.

Chat openen
1
Chat met een medewerker
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?