Veilig, wendbaar en comfortabel

5 wielen van Quingo scootmobielen
Tips omgaan obstakels als u scootmobiel rijdt wet algemene toegankelijkheid

Winkelcentra, gebouwen en openbare ruimten zijn soms minder toegankelijk voor scootmobielen. Roltrappen, hoge drempels, smalle ingangen of doorgangen kunnen dan problemen geven. Tips hoe omgaan met obstakels als u scootmobiel rijdt. 

Mobiliteit en toegankelijkheid winkels met een scootmobiel

De scootmobiel zorgt dat u weer mobiel bent. Want, met uw voertuig mag u naar binnenrijden in warenhuizen, supermarkten, winkelcentra en openbare gebouwen. Dat is fijn, want dat verhoogt uw bewegingsvrijheid. Zelf kleding kopen, boodschappen doen, naar de bibliotheek, ziekenhuis, gemeentehuis, buurthuis en dergelijke.

Maar, dat kan soms onverwachts problemen opleveren waardoor u zich afvraagt: hoe omgaan met diverse obstakels als ik scootmobiel rijd.  Bijvoorbeeld hindernissen onderweg. Denk aan loszittende stoeptegels, auto’s die op het trottoir staan geparkeerd, fietsen die de doorgang blokkeren of lantaarnpalen midden op de stoep. Echter, ook supermarkten, kledingzaken, coffeecorners, schoenenwinkels, restaurants en andere gebouwen zijn niet altijd gemakkelijk toegankelijk. Een te smalle entree, krappe winkelpaden, bakken met koopjes bij de ingang, enzovoort. Of neem bijvoorbeeld openbare gebouwen en publieke instellingen met te hoge drempels, te steile opritten en dergelijke.

Hoewel u dus dankzij uw scootmobiel weer mobiel bent, kunnen allerlei obstakels onderweg uw mobiliteit toch weer beperken. Want, hoe dealt u onderweg en/of in gebouwen met hindernissen als u scootmobiel rijdt. Misschien vraagt u zich soms van te voren af: Kom ik over de drempel in een winkel? Is de doorgang niet te smal? Kan ik draaien in een gangpad? Kortom, eropuit gaan met uw scootmobiel kan u voor de nodigde uitdagingen stellen.

Regelgeving toegankelijkheid gebouwen en winkels

Trouwens, weet u dat toegankelijkheid van openbare gebouwen en publieke instellingen een basisvoorziening is? En een flink aantal zaken – als het gaat om toegankelijkheid – is vastgelegd in wet- en regelgeving.  Hieronder even wat meer over de regels die te maken hebben met toegankelijkheid.

In Nederland is op 14 juli 2016 het VN-verdrag Handicap in werking getreden. Doel ervan is het beschermen en bevorderen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Daarop heeft de Nederlandse overheid vervolgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte aangepast.

In die wet gelijke behandeling staat sinds 1 januari 2017 een norm over de algemene toegankelijkheid van openbare gebouwen. Zo moeten openbare ruimtes beter toegankelijk zijn voor mensen met een handicap of beperking. Dus ook voor wie scootmobiel rijdt. En ook dienen eventuele hindernissen weggehaald te worden, volgens de norm algemene toegankelijkheid.

Dit betekent dat alle vrij toegankelijke overheidsgebouwen en publieke instellingen, inclusief hun diensten, toegankelijk moeten zijn en/of worden. Hieronder vallen onder andere ziekenhuizen, theaters, bioscopen en bibliotheken, maar ook winkels, horecagelegenheden en kantoorgebouwen. Naast deze gebouwen en bedrijven zijn ook vakantieparken en pretparken openbaar toegankelijk. Ook zij hebben dus met de algemene norm voor toegankelijkheid te maken.  Als het verbeteren van toegankelijkheid ‘onevenredig belastend’ is, hoeft het niet. Bijvoorbeeld als er heel veel geld of tijd mee gemoeid is.

Voor zover de regelgeving inzake toegankelijkheid. Het streven is te zorgen dat gebouwen, instellingen, winkels en dergelijke voor iedereen goed toegankelijk zijn. Desalniettemin kunt u dus te maken krijgen met bedrijven en dergelijke waar de toegankelijkheid te wensen overlaat en u als bestuurder van een scootmobiel niet ongehinderd kunt (door)rijden. Hoe gaat u als scootmobilist dan met die ongewenste hindernissen om?

Tips hoe omgaan met obstakels als u scootmobiel rijdt

Uiteraard is het op z’n zacht gezegd vervelend als u bijvoorbeeld niet onbelemmerd kunt gaan shoppen met uw scootmobiel.  Of een uitstapje met familie wilt maken en de plek is slecht toegankelijk voor wie scootmobiel rijdt. Om ergernissen voor te zijn enkele tips hoe u kunt omgaan met obstakels als u met uw scootmobiel gaat winkelen en dergelijke.

Tip 1: Lijstjes maken

Gaat u winkelen? Maak van te voren een lijstjes. Met welke boodschappen u nodig heeft en in welke goed toegankelijke winkels u daarvoor moet zijn. Het bespaart u energie en voorkomt irritaties als u weet waar u zonder problemen naar binnen kunt met uw scootmobiel in plaats van de ene winkel naar de andere te rijden en te ontdekken dat het toch lastig wordt er naar binnen te gaan met uw elektrische voertuig.

Tip 2: Route plannen

Trouwens? Maakt u lijstjes? Dan kunt u ook uw route plannen naar de winkels en zo eventuele hindernissen omzeilen zonder kilometers om te rijden. Denk aan een trottoir met loszittende tegels of een opgebroken weg.

Tip 3: Liften in winkelcentra

Wilt u naar een grote winkel of winkelcentrum? Die bestaan vaak uit meerdere verdiepingen met in het midden een aantal roltrappen. Daarnaast zijn er vaak een of meerdere liften waar u gebruik van kunt maken. Informeer eventueel vooraf waar die zich bevinden, dat maakt omgaan met obstakels als u scootmobiel rijdt een stuk makkelijker.

Tip 4: Bel dat u komt

Wilt u een winkel of andere gelegenheid bezoeken die minder goed toegankelijk is? Zoek het telefoonnummer op en bel.  Leg uit dat u minder mobiel bent en graag langs wilt komen. En spreek een tijdstip af dat u komt en vraag of zij u dan willen helpen. Gewoon doen! Want, er zijn zaken die hebben bijvoorbeeld drempelhulpen. U kunt daarmee zonder problemen met uw scootmobiel naar binnenrijden.

Tip 5: Informeer vooraf naar de toegankelijkheid

Ook kunt u vooraf uitzoeken hoe het staat met de toegankelijkheid van een winkel, museum, natuurpark, horecagelegenheid voor scootmobielen. U kunt dat online checken of bel en informeer ernaar. Zo kan het zijn dat plekken minder makkelijk toegankelijk zijn voor grote scootmobielen, maar worden er andere oplossingen aangeboden. Bijvoorbeeld parkeergelegenheid voor de deur en is er een leenrolstoel  of -rollator aanwezig.  Win daarom vooraf informatie is. Er is nogal eens meer mogelijk dan u denkt.

Tip 6: Tijdstip kiezen

Behalve hindernissen, maken ook grote groepen winkelend publiek het soms lastig om ongehinderd met uw scootmobiel te rijden en te manoeuvreren. Een manier om dat te omzeilen, is het tijdstip waarop u op pad gaat. Een optie is om de zogenaamde spitstijden te mijden. Door bijvoorbeeld midden in de ochtend of de middag te gaan winkelen. Dan is het doorgaans een stuk rustiger en is er meer mogelijkheid om te rijden en te manoeuvreren. Dat kan stress voorkomen. Bovendien heeft winkelpersoneel dan ook meestal wat meer tijd om u te helpen.

Tip 7: Hulpmiddelen mee

Misschien gebruikt u krukken of een rollator? Neem die mee, zodat u bijvoorbeeld naar binnen kunt in een winkel met een te krappe entree.

Tip 8: Vraag om hulp

U kunt natuurlijk ook het winkelend publiek of het winkelpersoneel even om assistentie vragen. Om iets uit de schappen te pakken dat te hoog of te laag staat. Of uit de diepvries en dergelijke.

Winkeliers en toegankelijkheid

Benieuwd hoe u bijvoorbeeld als winkelier kunt omgaan met de ongewenste obstakels en hindernissen die bestuurders van een scootmobiel ervaren? Ofwel: welke maatregelen kunt u als winkelier nemen om beter toegankelijk te zijn voor scootmobielen, rolstoelen en dergelijke? Bekijk onze 10 tips hoe u uw winkel beter toegankelijk maakt.

Wilt u weten welke plekken goed toegankelijk zijn met een scootmobiel? Bij u in de buurt of elders in Nederland? Een overzicht met handige apps en websites die u vertellen welke locaties goed toegankelijk zijn als u minder mobiel bent!

Wat is uw ervaring met de toegankelijkheid van winkels, gebouwen en openbare ruimten met uw scootmobiel? En hoe gaat u om met onverwachte obstakels als u scootmobiel rijdt? Of misschien heeft u tips? Uw reactie lezen wij graag via Facebook. 

Chat openen
1
Chat met een medewerker
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?