Veilig, wendbaar en comfortabel

5 wielen van Quingo scootmobielen
COPD en hoe scootmobiel mobiliteit bevordert

Moeilijk ademen en geen energie hebben, kenmerken de longziekte COPD. Over de symptomen, mogelijke gevolgen (als immobiliteit), wat een scootmobiel voor COPD-patiënten kan betekenen en ook: de mogelijk een scootmobiel vergoedt te krijgen via uw gemeente

Wat is COPD?

COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Het betekent dat de longen blijvend beschadigd zijn en niet meer voor de volle 100% werken. Gevolg? U krijgt minder zuurstof binnen. Dat kan komen doordat uw bronchiën continu ontstoken zijn (chronische bronchitus), maar ook omdat de longblaasjes verloren gaan (longemfyseem). Dat leidt tot benauwdheid. Na verloop van tijd neemt de longfunctie steeds verder af waardoor allerlei lichamelijke inspanningen steeds meer moeite vergen. Denk aan aankleden, traplopen en/of boodschappen doen. Om de kwaliteit van leven te bevorderen en/of te compenseren hebben veel COPD-patiënten op den duur (medische) zorg en hulp nodig. Zo kan een hulpmiddel als een rolstoel of een scootmobiel bij COPD uitkomst bieden. Het bevordert de mobiliteit en daardoor de zelfstandigheid. Bovendien kan de extra zuurstof waar veel COPD-patiënten afhankelijk van zijn, worden meegenomen.

COPD in cijfers

In Nederland hebben zo’n 600.000 mensen COPD en het staat op de zesde plaats wat betreft doodsoorzaak in Nederland. De schatting is dat het aantal patiënten met COPD tot 2025 met zo’n 38% zal stijgen. Bij acht op de tien patiënten is roken de oorzaak. Volgens de jaarlijkse Gezondheidsenquête van het CBS komt COPD het meeste voor bij 50-plussers. Vrouwen gaven iets vaker aan dat ze deze chronische longaandoening hadden; het ging hierbij om ruim 5%, tegen ruim 4% bij mannen.

Symptomen van COPD

Meest voorkomende COPD-klachten zijn benauwdheid, vaak en moeilijk hoesten, slijm opgeven, kortademigheid en snel benauwd bij inspanning, vermoeidheid, weinig energie hebben en verminderde spierkracht. Verder hebben patiënten met COPD vaker en langdurende luchtweginfecties.

Vervolgens kent COPD diverse stadia: mild, matig, ernstig en zeer ernstig. Hoe de ziekte zich ontwikkelt verschilt nogal eens van persoon tot persoon.

COPD: immobiliteit en verlies zelfstandigheid

COPD heeft niet alleen impact op de gezondheid, maar ook op allerlei dagelijkse activiteiten, zowel thuis als daarbuiten. Omdat de ziekte de mobiliteit kan beperken. Mogelijk in het begin alleen als er zware inspanningen worden geleverd, maar allengs kan dat erger worden. Daardoor kan traplopen, douchen, aankleden evenals activiteiten buitenshuis ondernemen steeds meer moeite kosten. Van boodschappen doen tot uitstapjes maken. Overigens ook uitlaatgassen en andere prikkelende stoffen in de (buiten)lucht maken de klachten nogal eens erger. Hierdoor kan het wereldje waarin u leeft steeds kleiner worden en ligt eenzaamheid zeker op de loer.

COPD en scootmobiel rijden

Om immobiliteit als COPD-patiënt aan te pakken, kunt u gebruikmaken van diverse hulpmiddelen. Een daarvan is een scootmobiel. Het zorgt ervoor dat u zich minder lichamelijk hoeft in te spannen, zodat u minder vermoeid bent en energie overhoudt. Daarnaast kan het helpen zelfstandig te blijven en sociale contacten te onderhouden. En gebruikt u zuurstof? Daarvoor zijn speciale houders beschikbaar die op een scootmobiel kunnen worden bevestigd zodat u die gemakkelijk mee kunt nemen als u de deur uitgaat.

COPD en scootmobiel via de gemeente

Heeft u COPD en beperkt dat uw mobiliteit? Dan is het mogelijk via uw gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteining (Wmo) een hulpmiddel aan te vragen. Immers, die wet is onder andere bedoeld om te zorgen dat u ondanks een afname van uw mobiliteit toch kunt blijven meedoen in de samenleving. Van boodschappen doen en meedoen aan activiteiten in uw buurt tot andere mensen ontmoeten.

Dus, vermindert uw mobiliteit door COPD en heeft u een hulpmiddel nodig om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen of voor in huis of daarbuiten? Dan kunt u bijvoorbeeld een scootmobiel aanvragen via uw gemeente. De aanschaf ervan kunt u dan vergoed krijgen via de Wmo. Wilt u geen bruikleen scootmobiel, maar zelf bepalen welke scootmobiel u rijdt? U kunt dan een zogenaamd persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. U kunt daarmee onder voorwaarden zelf bepalen bij welke leverancier u een scootmobiel aanschaft.

Heeft u COPD en wilt u meer weten over een scootmobiel aanvragen met pgb? Quingo begeleidt uw aanvraag pgb-vergoeding voor 5-wiel scootmobiel. Deze service is kosteloos als u kiest voor een 5-wiel Quingo scootmobiel.

Info en advies scootmobiel kopen

Wordt u mobiliteit beperkt door COPD of een andere aandoening? Denk aan multiple sclerose, reuma, hartkwaal… Aan de hand van de volgende vragenlijst kunt u checken of een scootmobiel geschikt is voor u. Uiteraard kunt u ook, zonder verplichtingen, gratis contact met ons opnemen voor meer informatie over uw persoonlijke mogelijkheden om een scootmobiel aan te schaffen met óf zonder een Wmo-pgb? Dit kan via ons contactformulier of door te bellenb met onze klantenservice: 0800 – 2020. Wij  helpen u graag met een goed en gedegen advies die past bij uw persoonlijke situatie. Ook kunt u een afspraak maken voor een vrijblijvende scootmobiel demonstratie aan huis.

Dit blog is onderdeel van een serie artikelen over aandoeningen die de mobiliteit kunnen beperken en waar een scootmobiel een passende oplossing is. Eerder verschenen:

– Aandoeningen die leiden tot mobiliteitsbeperkingen en waar een scootmobiel uitkomst biedt

– Multiple sclerose: de symptomen en gevolgen voor uw mobiliteit

Chat openen
1
Chat met een medewerker
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?