Veilig, wendbaar en comfortabel

5 wielen van Quingo scootmobielen

Scootmobiel rijden en verkeersregels

Regels voor een veilige verkeersdeelname met uw scootmobiel.

Rijdt u scootmobiel? Dan gelden er enkele algemene verkeersregels waar u zich aan moet houden. Weet u welke dat zijn? De belangrijkste verkeersregels als u scootmobiel rijdt.

De afgelopen jaren is het aantal scootmobielrijders flink toegenomen. Ter illustratie: in 2006 telde Nederland 150.000 geregistreerde scootmobielen en in2013 waren dat er al 250.000. De verwachting is dat Nederland in 2030 ruim 600.000 geregistreerde scootmobielen heeft. Om de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers te waarborgen, zijn er een aantal officiële regels waar u op moet letten als u met uw scootmobiel op pad gaat. Wij zetten hieronder de belangrijkste verkeersregels voor scootmobielgebruikers op een rij.

Algemene regels met een scoormobiel rijden

– Als scootmobielrijder valt u volgens de wet onder de gehandicaptenvoertuigen. Hiertoe behoren ook de elektrische rolstoelen en gesloten voertuigen als brommobielen.

– U heeft géén rijbewijs of bromfietscertificaat nodig om een scootmobiel te besturen.

– Kan een scootmobiel harder rijden dan 10 kilometer per uur? Dan geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. Gaat de scootmobiel langzamer? Dan is er geen minimum leeftijdsgrens.

– U bent wettelijk verplicht een WA-verzekering voor uw scootmobiel af te sluiten. Heeft u dat gedaan? Dan ontvangt u een verzekeringsplaatje dat u zichtbaar achterop uw scootmobiel moet dragen.

– Heeft u alcohol gedronken? Rijd dan niet op uw scootmobiel.

– Bijzonder aan een scootmobiel is dat u er mee op het voetpad, het fietspad, het fiets-/bromfietspad en de rijbaan mag rijden.

– Ook mag u met uw scootmobiel zowel binnen als buiten de bebouwde kom rijden.

– Het is verboden om met uw scootmobiel op autowegen en snelwegen te rijden.

– Houd vervolgens zo veel mogelijk rechts aan als u scootmobiel rijdt. Ofwel: rijd altijd aan de rechterkant.

– Vergeet niet uw verzekeringsbewijs en identiteitskaart mee te nemen als u een rit met uw scootmobiel maakt!

Verkeersregels rijgedrag

Het is zaak dat u uw rijgedrag aanpast aan waar u rijdt en dat rekening houdt met de andere weggebruikers. Daarbij komt dat de verkeersregels afhankelijk zijn van waar u met uw scootmobiel rijdt. De regels zijn als volgt:

– Rijdt u op het trottoir, voetpad of in het winkelcentrum? Dan bent u een voetganger en volgt u de regels voor voetgangers.

– Begeeft u zich met uw scootmobiel op het (brom)fietspad of de rijbaan? Dan bent u een fietser en houdt zich aan de regels die daarbij horen.

– Verder is het verboden om met 2 scootmobielrijders naast elkaar te rijden op de rijbaan.

Snelheidsregels

Voor scootmobielrijders (gehandicaptenvoertuigen met een motor) zijn er officiële snelheidsregels. De maximumsnelheden zijn als volgt:

– Op het trottoir, voetpad of in een winkelcentrum mag u met uw scootmobiel niet sneller dan 6 kilometer per uur rijden.

– In een woonerf mag u maximaal 15 kilometer per uur.

– Op het (brom)fietspad binnen de bebouwde kom mag u maximaal 30 kilometer per uur rijden. Buiten de bebouwde kom is dat 40 kilometer per uur.

– Op de rijbaan mag u maximaal 45 kilometer per uur rijden. Deze regel geldt zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Regels verlichting scootmobiel

Niet goed zichtbaar zijn in het donker, bij schemering of als het slecht weer is overdag, kan zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties. Of u nu in het dorp, de stad of elders rijdt. Zorg daarom dat u goed zichtbaar bent voor andere verkeersdeelnemers.

– Het is verplicht om ’s nachts én overdag bij slecht zicht met een voor- en achterlicht te rijden op uw scootmobiel. Overigens? Dat is niet nodig als u op het trottoir rijdt.

– Rijd daarnaast met een reflecterend vest over uw scootmobielstoel en/of zorg dat uw scootmobiel is voorzien van reflecterende stickers. Zeker als u in het donker rijdt, bij schemering of als het zicht overdag slecht is.

Dit zijn de belangrijkste regels voor als u met uw scootmobiel gaat rijden. Wilt u uw rijvaardigheid met uw scootmobiel oefenen? U kunt dan overwegen een speciale rijvaardigheidscursus te volgen. U leert dan niet alleen de verkeersregels, maar doet ook praktijkervaring op in het besturen van én rijden met uw scootmobiel. Na deelname aan zo’n cursus neemt u veilig en met zelfvertrouwen deel aan het verkeer.

Roepen de scootmobiel verkeersregels nog vragen op? Stel uw vraag dan via Facebook of per e-mail.