Veilig, wendbaar en comfortabel

5 wielen van Quingo scootmobielen
Belangrijkste verkeersregels scootmobiel rijden

Rijdt u scootmobiel? Dan moet u zich houden aan de wettelijke verkeersregels. Weet u welke dat zijn? De belangrijkste verkeersregels als u scootmobiel rijdt.

Het belang van verkeersregels scootmobiel

De afgelopen jaren is het aantal scootmobielrijders flink toegenomen. Volgens schattingen in de media rijden er nu tussen de 350.000 en 400.000 scootmobielen rond in Nederland. Ter illustratie: in 2006 telde Nederland 150.000 geregistreerde scootmobielen en in 2013 waren dat er al 250.000. De verwachting is dat er in 2030 ruim 600.000 geregistreerde scootmobielen in Nederland rondrijden.

Om de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers te waarborgen, zijn er officiële verkeersregels. De Wegenverkeerswet 1994 (Wvw) vormt de basis voor alle regels. Vervolgens zijn de meeste verkeersregels verder uitgewerkt in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Rvv). In dit blogartikel meer over de verkeersregels waar u als scootmobilist rekening mee moet houden.

De belangrijkste verkeersregels scootmobiel rijden

Up-to-date kennis van de verkeersregels en -borden bevordert een veilige deelname aan het verkeer met uw scootmobiel. Of u nu in de stad woont of op het platteland. Maar, wat zijn nu precies de verkeersregels voor scootmobielen? Welke zijn het belangrijkst? Een uitgebreid overzicht aan de hand van 10 veelgestelde vragen, namelijk:

Wat is een scootmobiel voor voertuig? 

Volgens de wet (artikel 1.1 van de Regeling voertuigen) is een scootmobiel een gehandicaptenvoertuig met motor. Overigens? Ook als u geen handicap heeft, mag u een scootmobiel (of ander gehandicaptenvoertuig) besturen.

Wat betreft de omvang mag een scootmobiel niet breder zijn dan 1,10 meter, niet langer dan 3,50 meter en niet hoger dan 2 meter.

Wanneer mag ik met een scootmobiel rijden?

Volgens de verkeersregels scootmobiel geldt voor het besturen van een scootmobiel, die harder rijdt dan 10 km/uur, een minimum leeftijd van 16 jaar. Rijdt een elektrisch gehandicaptenvoertuig niet harder dan 10 km/uur? Dan geldt er geen minimumleeftijd. Let wel: wie jonger is dan 16 jaar en een scootmobiel wil besturen die harder rijdt dan 10 km/uur kan ontheffing aanvragen op grond van artikel 5 van het Reglement rijbewijzen. Een dergelijke ontheffing kan worden aangevraagd bij de gemeente of provincie.

Waar mag een scootmobiel rijden?

Bijzonder aan een scootmobiel is dat u er op bijna alle soorten wegen mee mag rijden. Zo is het toegestaan met uw scootmobiel op de stoep, het voetpad, het fiets- en bromfietspad plus de rijbaan te rijden. Daarentegen is het verboden om met uw scootmobiel op autowegen en autosnelwegen te rijden, aldus de verkeersregels scootmobiel.

Heeft u de keuze uit verschillende soorten wegen om met uw scootmobiel te rijden? Kies dan bij voorkeur de weg die het beste aansluit bij uw snelheid. Rijdt u bijvoorbeeld het liefst in een rustig tempo? Zeg maar stand ‘schildpad’? Dat komt overeen met ongeveer 6 km/u. In een dergelijke situatie doet u er goed aan te kiezen voor het voetpad en niet de rijbaan. Immers, uw lage rijsnelheid in het voorgaande voorbeeld is niet alleen storend voor de andere weggebruikers, maar kan ook gevaarlijke verkeerssituaties in de hand werken.

Vervolgens is het van belang dat u zich als scootmobilist houdt aan de wettelijke verkeersregels die gelden op de diverse wegen en paden. Dus rijdt u op het fietspad met uw scootmobiel? U volgt dan de regels die gelden voor fietsers. Dit betekent onder andere dat u stopt voor een zebrapad om voetgangers voorrang te geven. En nadert u een gelijkwaardige kruising? Dan moet u voorrang verlenen aan alle bestuurders die van rechts komen behalve voetgangers, skaters en skeelers. De exacte verkeersregels, betekenis verkeersborden en dergelijke kunt u nalezen in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Rvv).

Hoe hard mag een scootmobiel rijden?

Op het trottoir of in een winkelcentrum mag u met uw scootmobiel niet sneller dan 6 km/uur rijden. In een woonerf geldt een maximum snelheid van 15 km/uur. Op het (brom)fietspad in de bebouwde kom is de toegestane snelheid met een scootmobiel maximaal 30 km/per uur. Buiten de bebouwde kom geldt een maximumsnelheidslimiet van 40 km/uur. Tot slot mag u op de rijbaan – zowel binnen als buiten de bebouwde kom – maximaal 45 km/uur rijden, volgens de verkeersregels scootmobielen. De genoemde maximale snelheden liggen trouwens ver boven wat een scootmobiel doorgaans per uur kan halen. Zo gaat bijvoorbeeld de snelste 5-wiel Quingo scootmobiel 18 km/uur.

Heb ik een rijbewijs nodig voor een scootmobiel? 

Om een scootmobiel te besturen, heeft u géén rijbewijs of bromfietscertificaat nodig. Echter, voor een veilige deelname aan het verkeer kan meedoen aan een scootmobielcursus zeer fijn zijn. Zo organiseert VVN scootmobieltrainingen i.s.m. diverse gemeenten in heel Nederland. De trainingen zijn vaak gratis en bestaan onder andere uit een theorieles, ogentest, vaardigheidstraining en praktijkrit. Ook Quingo ondersteunt ad hoc dergelijke rijtrainingen. Het stelt dan scootmobielen ter beschikking, zoals tijdens een VVN cursus in De Bilt.

Moet ik een scootmobiel verzekeren?

U bent wettelijk verplicht een WA-verzekering voor uw scootmobiel af te sluiten. Heeft u dat gedaan? Dan ontvangt u een verzekeringssticker die u zichtbaar achterop uw scootmobiel moet dragen. Rijdt u onverzekerd op uw scootmobiel? Dan kunt u een boete krijgen van pakweg € 280. Verder is een kentekenregistratie voor een scootmobiel niet verplicht. Andere voertuigen als een auto, brom- en snorfiets, een aanhanger zwaarder dan 750 kg en ook de speed pedelec hebben wel een kentekenplicht. Elektrische fietsen met trapondersteuning tot 25 km hebben geen kenteken, omdat het geen motorvoertuigen zijn.
NB: Vergeet niet uw verzekeringsbewijs en identiteitskaart mee te nemen als u een rit met uw scootmobiel maakt!

Is verlichting op een scootmobiel verplicht?

Niet goed zichtbaar zijn in het donker, bij schemering of als het slecht weer is overdag, kan zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties. Of u nu in het dorp, de stad of elders rijdt. Zorg daarom dat u goed zichtbaar bent voor andere verkeersdeelnemers. U bent volgens de verkeersregels scootmobiel verplicht om ’s nachts én overdag bij slecht zicht – mist, harde regen – met een voor- en achterlicht te rijden op uw elektrische motorvoertuig. Overigens die regel geldt niet als u op het trottoir rijdt. Rijd daarnaast bij voorkeur met een reflecterend vest over uw scootmobielstoel en/of zorg dat uw scootmobiel is voorzien van reflecterende stickers. U vergroot zo uw zichtbaarheid in het verkeer. Zeker als u in het donker rijdt, bij schemering of als het zicht overdag slecht is.

Mag ik mobiel bellen tijdens het rijden op een scootmboiel?

Bestuurt u een scootmobiel? Dan gelden dezelfde regels als bij het appen, bellen of muziek luisteren op de fiets. U mag sinds 1 juli 2019 geen mobiele telefoons, navigatiesystemen, tablets of muziekspelers vasthouden als u op een scootmobiel rijdt. Mocht de politie zien dat u tijdens het besturen van uw scootmobiel een mobiele telefoon of ander draagbaar elektronisch apparaat vasthoudt? Dan kunt u een boete van €95 krijgen. U mag wel handsfree muziek luisteren en bellen op uw scootmobiel. En staat u stil? Ook dan is mag u uw mobiele telefoon en dergelijke wel vasthouden en gebruiken.

Alcohol drinken en scootmobiel rijden mag dat?

Drinkt u alcohol en wilt u scootmobiel rijden? De verkeersregels scootmobielen is dan hetzelfde als die voor automobilisten: maximaal twee glazen. Consumeert u meer dan twee glazen alcohol? Laat uw scootmobiel dan staan en bel een taxi.

Mag ik scootmobiel rijden als ik medicijnen gebruik?

Slinkt u bepaalde medicijnen? Lees dan goed de bijsluiter inzake eventuele bijwerkingen. Sommige medicijnen beïnvloeden namelijk de rijvaardigheid. Uw huisarts of apotheker kan u daar eveneens over informeren. Of kijk op: Rij Veilig met Medicijnen. U kunt hier zoeken op medicijnnamen en zien welk effect het heeft op uw rijvaardigheid.

Overige verkeersregels scootmobiel rijden

  • Een scootmobiel is een voertuig dat bestemd is om met één persoon op te rijden. Overigens er zijn tegenwoordig wel scootmobielen te koop voor twee personen.
  • U betaalt voor het rijden op een scootmobiel geen wegenbelasting.
  • Het is vervolgens verboden om met twee scootmobielrijders naast elkaar te rijden op de rijbaan.
  • Vervolgens mag u de claxon van de scootmobiel uitsluitend gebruiken in gevaarlijke situaties.
  • Geef ook tijdens het scootmobiel rijden bijtijds richting aan als u van richting verandert.

Dit zijn de belangrijkste regels als u scootmobiel rijdt. Wilt u uw rijvaardigheid met uw scootmobiel oefenen? Uw theoretische verkeerskennis opvijzelen? U kunt dan overwegen een speciale rijvaardigheidscursus te volgen. U leert dan niet alleen de verkeersregels, maar doet ook praktijkervaring op in het besturen van én rijden met uw scootmobiel in het verkeer. Deelname aan zo’n cursus zorgt dat u als scootmobielbestuurder veilig en met meer zelfvertrouwen deelneemt aan het verkeer.

Roepen de verkeersregels scootmobiel nog vragen op? Stel uw vraag dan via Facebook of online.

 

Chat openen
1
Chat met een medewerker
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?